Podsumowanie konferencji

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych wraz ze Stowarzyszeniem Prosumentów OZE w dniu 26.03.2015 w sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego zorganizowało konferencję pod tytułem: „Energetyka odnawialna - nowy model biznesowy Województwa Lubelskiego.”


O budzących wielkie zainteresowanie i nadzieje na rozwój gmin odnawialnych źródłach energii (OZE) mówili Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego, Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, przedstawiciele nauki i biznesu. Lubelskie doświadczenia we wdrażaniu nowych technologii zaprezentował Krzysztof Szydłowski, prezes zarządu SIS.

Prezentacje prelegentów:

 

1. Marceli Niezgoda - Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-202

2. Marek Flasiński - Energetyka odnawialna nowy model biznesowy w woj. lubelskim

3. Krzysztof Szydłowski - Doświadczenia w  realizacji instalacji OZE

4. Prof. Mirosław Wendeker - Magazynowanie energii z OZE

5. Mieczysław Olech - Procedura przyłączania nowych instalacji do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

6. Marek Szałas -Rynek praw majątkowych na TGE

7. Dr Ryszard Rabiega - Pierwsza w Polsce Spółdzielnia Energetyczna

8. Magdalena Rynkun - Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

9. Stanisław Zieliński - Finansowanie OZE inwestycji niskoemisyjnych przez BOŚ S.A.

 

Partnerzy konferencji:

 

Partner Kluczowy

 

 

Partner Główny Finansowy:

 

 

Główni Partnerzy Technologiczni:

 

 

Sponsorzy:

 

 

Będą taryfy gwarantowane dla prosumentów

W piątkowym (20 II) głosowaniu Sejm odrzucił poprawki senackie dotyczące wsparcia dla prosumentów. Tym samym ostatecznie do ustawy o OZE zostanie wpisana poprawka prosumencka wniesiona przez posła PSL Artura Bramorę.

Czytaj więcej...

Konferencja - Odnawialne Źródła Energii

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.: Energetyka odnawialna - nowy model biznesowy Województwa Lubelskiego

która odbędzie się 26 III 2015 r. w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Tematem konferencji będzie szeroko pojęta tematyka związana z Odnawialnymi Źródłami Energii

 

Konferencja jest wydarzeniem non profit. Jest całkowicie BEZPŁATNA

Czytaj więcej...

energetyka prosumencka to budowanie poczucia obywatelskości

- Jeśli wsparcie w ustawie o OZE nie zostanie wsparte poprawką prosumencką, to wydrenujemy kieszenie Kowalskiego, doliczając do rachunku za energię opłatę OZE i Kowalscy będą mogli sobie tylko popatrzeć na duże farmy wiatrowe, których właścicielem z pewnością będą duże koncerny energetyczne. Tak nie buduje się kapitału społecznego – powiedział w wywiadzie dla TOK FM poseł Artur Bramora, autor przegłosowanej w Sejmie poprawki do ustawy o OZE dającej szansę na rozwój polskiego rynku energetyki prosumenckiej

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje